preloader

REZERWACJA ON-LINE

  Przyjazd
  Wyjazd
1 noc
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Oddział Leczenia zaburzeń nerwicowych

 

Pobierz: Skierowanie na Oddział

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem szpitalnym w strukturach podmiotu leczniczego Arka Vitae SA Sanatorium Ustroń w Ustroniu, Ośrodek Tulipan ul. Szpitalna 21. Oddział specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych (fobii, lęku panicznego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, lęku uogólnionego, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych). Zajmujemy się również leczeniem zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości. Leczenie w Oddziale pozostaje celowe dla osób z problematyką zaburzeń będących następstwem przewlekłego stresu (neurastenia, zaburzenie po stresie traumatycznym [PTSD], wypalenie zawodowe, mobbing). Podstawową formą leczenia w oddziale jest  psychoterapia grupowa. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na podejściu integrującym pracę w nurcie psychodynamicznym, na bazie życiorysu emocjonalnego i sesji problemowych na tle grupy. W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych większość z oferowanych interwencji terapeutycznych to zajęcia grupowe, do których należą:

 • terapia grupowa,

 • trening umiejętności psychospołecznych,

 • psychoedukacja,

 • trening uważności (ang. mindfullness),

 • trening relaksacji,

 • coaching

 • zajęcia dodatkowe : arteterapia, muzykoterapia, terapia poprzez ciało i ruch.

 

 

W toku terapii prowadzone są konsultacje indywidualne z psychologiem. Nasi psychoterapeuci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy nieustannie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń oraz superwizji w kraju i zagranicą. W swojej pracy wykorzystują różne, indywidualnie dobrane podejścia terapeutyczne. Wszystkie powyższe metody prowadzą do redukcji cierpienia psychicznego, zmniejszenia nasilenia objawów i poprawy jakości życia, a także funkcjonowania w pracy oraz w rodzinie.Dzięki zajęciom prowadzonym w grupach pacjenci zaczynają rozumieć i badać nieświadome aspekty własnego funkcjonowania w świecie, nabywają umiejętności interpersonalne, rozwijają swoją inteligencję emocjonalną, uczą się rozwiązywać własne problemy na podstawie doświadczeń innych osób.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych posiada 32 łóżka.  Oddział nasz znajduje się w strukturze podmiotu leczniczego Arka Vitae s.a. Sanatorium Ustroń w Ośrodku Tulipan, w urokliwym otoczeniu przyrody z klimatem kojąco wpływającym na samopoczucie.

Dodatkową zaletą leczenia zaburzeń nerwicowych w Ośrodku Tulipan w Ustroniu jest możliwość zadbania o swoje ciało oraz zdrowie fizyczne – w wolnym czasie można korzystać z dodatkowo płatnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Ośrodek Tulipan proponuje m.in.: kinezyterapię (indywidualną, grupową, ćwiczenia w przyrządach), fizykoterapię (elektroterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, ultradźwięki, masaż leczniczy, masaż limfatyczny) oraz balneoterapię (zabiegi borowinowe, kapiele solankowe, kapiele kwasowęglowe). 

Kadra medyczna

Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:

 • lekarze specjaliści psychiatrii,

 • psychoterapeuci,

 • psycholodzy,

 • pielęgniarki,

 • fizjoterapeuci.

Ponadto zapewniamy całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską. W trakcie pobytu Pacjenci korzystają ze specjalistycznych porad lekarskich. Oddział ma zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych pracuje wyłącznie w trybie stacjonarnym. W zależności od rozpoznania i od nasilenia problemów pacjenci kwalifikowani są do określonego programu terapeutycznego. Leczenie jest skierowane do pacjentów z całej Polski w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci mają zapewniony bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny. Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W skierowaniu oczekujemy krótkiego opisu dotychczasowego leczenia, pomocne może być dołączenie  kopii istotnych dowodów wcześniejszego leczenia (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, zaświadczenia o wcześniejszych terapiach i ich przebiegu). Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w trybie planowym.  O przyjęciu do Oddziału Leczenia Zaburzeń decyduje zespół kwalifikacyjny na podstawie skierowania. Po pozytywnej kwalifikacji pacjenci otrzymują termin przyjęcia do Oddziału według kolejności zgłoszeń odnotowanych na Liście Oczekujących zgodnie z procedurą NFZ. Ostateczna decyzja o kwalifikacji do terapii podejmowana jest w toku badania wstępnego w oddziale przez ordynatora oddziału. O długości leczenia decyduje ordynator  z zespołem terapeutycznym.

Kryteria kwalifikujące

do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych ( wg klasyfikacji ICD-10) :

- zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną

- zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi ,

- zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Kryteria dyskwalifikujące do przyjęcia m.in:

 • zaburzenia psychotyczne,

 • zaburzenia osobowości ze znacznie upośledzonymi zdolnościami adaptacyjnymi ( np. dyssocjalna, osobowość typu borderline))

 • zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym,

 • zaburzenia nastroju endogenne m.in.: epizody maniakalne, ciężkie epizody depresyjne,

 • czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych,

 • ciężka choroba somatyczna,

 • postępowania sądowe, karne w toku

 • brak motywacji lub możliwości podjęcia stacjonarnej psychoterapii

Oddział Leczenia Zaburzeń

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr. 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)
Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie/listownie z 2 -tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Ośrodek Tulipan powinni posiadać:

 1. Oryginał skierowania od lekarza (jeżeli nie zostało dostarczone wcześniej na adres Ośrodka Tulipan)

 2. Dowód tożsamości.

 3. Leki związane z innymi chorobami zażywane przewlekle na cały czas pobytu.

 4. Osoby chore na cukrzycę muszą mieć ze sobą wszystkie pobierane rodzaje insuliny oraz Glukometr z paskami w ilości zabezpieczającej planowany pobyt.

 5. Chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca powinni być pod kontrolą lekarza specjalisty kardiologa, mieć ustabilizowane ciśnienie i aktualną farmakoterapię. UWAGA! Niestabilne ciśnienie tętnicze oraz niestabilna choroba niedokrwienna serca jest przeciwwskazaniem do pobytu.

 6. Środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.).

 7. Piżamę i kapcie (ewentualnie szlafrok).

 8.  Ręczniki kąpielowe .

Dodatkowo

1.Pobieramy opłatę za korzystanie z TV w wysokości 75,00 zł

2.Parking 75,00 zł/od samochodu.

3.W czasie leczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych nie przewiduje się przepustek.

4.Prosimy o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych.

5.Przyjęcia i wypisy realizowane są zgodnie z harmonogramem.

6.Koszty podróży do/ i na leczenie do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych pacjent ponosi samodzielnie.

7.Za świadczenia dodatkowe pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Sanatorium Ustroń Ośrodek Tulipan.

8.Pacjent na czas pobytu ma możliwość korzystania z ogólnodostępnego czajnika bezprzewodowego.

 

Rezygnacja z leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych :

1. Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesienie na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieuzasadnione/nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na leczenie grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.

2. Każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana

3. Do uznania za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem

4. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych , Oddział może wyznaczyć nowy termin

Pierwszy osobodzień rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. W dniu przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych pacjenci otrzymują obiad i kolację, natomiast w dniu wypisu śniadanie.

Mapa

Zobacz gdzie jesteśmy


© 2021 Ośrodek Tulipan - wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by : LEMONPIXEL.pl  /  Booking by: HOTRES.pl