Subskrypcja

Formularz - prezent » Regulamin programu - Zrób prezent bliskiej osobie

Regulamin programu - Zrób prezent bliskiej osobie

Zasady rezerwacji
I. Zrób Prezent - Regulamin Programu


Zakup Prezentu odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Prezentów Pakietowych, które to przedstawione są w zakładce Zrób Prezent Bliskiej Osobie na naszej stronie internetowej

.
2. Po wyborze rodzaju Prezentu Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe i dane osoby obdarowanej (osób obdarowanych) i podaje adres, na który ma zostać wysłany Prezent oraz wybiera sposób jego wysyłki.


3. Po wpisaniu tych informacji Klient winien dokonać wpłaty całości kwoty za Prezent poprzez jeden z wybranych sposobów:

* przelewem bankowym na wskazany numer konta
* gotówką

* przekazem pocztowym

- 3a. Po wpływie całości kwoty za wybrany pakiet Klient zostaje powiadomiony e-mailem lub telefonicznie o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu Zakupu


- 3b. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie należność za zakup wybranej usługi. Po wpłacie Klient otrzyma e-mail potwierdzający Zakup Prezentu.

4. Po odnotowaniu wpłaty całości kwoty za zakupioną usługę -Prezent na podany w formularzu adres wyślemy zaproszenie (Voucher), które jest ważne do wykorzystania przez 3 miesiące od daty zakupu/dokonania zapłaty. Osoba obdarowana skontaktuje się z naszym Ośrodkiem w celu ustalenia daty wykorzystania Prezentu (dokonanie rezerwacji i wykorzystanie pobytu w terminie 3 miesięcy od daty zakupu). Kontakt e-mail: info@hotel-tulipan.pl lub telefoniczny pod numerem 33 854 37 80 lub 696 791 832

.
5. Osoba Zamawiająca otrzyma potwierdzenie wpłaty za Prezent.


6. Prezent może być wykorzystany w Ośrodku jeśli dysponuje on wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Ośrodek zaproponuje inne wolne terminy w określonym terminie realizacji.


7. Jeśli kwota pobytu Osoby Obdarowanej będzie wyższa niż kwota zamówionego Prezentu Klient będzie zobowiązany do dopłaty różnicy na miejscu w Ośrodku. Jeśli Osoba Obdarowana w ramach otrzymanego Prezentu Kwotowego zarezerwuje pobyt w kwocie niższej niż kwota Prezentu różnicę Klient będzie musiał wykorzystać podczas swojego pobytu w ramach usług dodatkowych oferowanych przez Ośrodek. Niewykorzystana różnica nie podlega zwrotowi.


8. Prezent może być wykorzystany tylko jednorazowo - Prezent nie może być wykorzystany podczas kilku realizacji, np. kilku pobytów w zakresie wybranej przez Osobę Zamawiającą kwoty.


9. Kwota Prezentu nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.


10. Okres ważności Prezentu nie może zostać przedłużony. Po upływie okresu ważności Voucher wygasa, a uiszczona kwota nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie go przez Obdarowanego nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Ośrodka

.
11. Ośrodek nie odpowiadają za zgubione lub zniszczone Vouchery.


II. Anulacja Prezentu

1. W przypadku Rezygnacji z wykorzystania Prezentu lub Anulowania jego zakupu już po dokonaniu płatności wpłacone 100% kwoty pozostaje w Ośrodku . Wszelkie Anulacje Prezentu wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.


2. W przypadku braku możliwości skorzystania z Prezentu w określonym przez regulamin terminie Osoba Obdarowana może przekazać Prezent do wykorzystania innej osobie zachowując termin realizacji Prezentu określony przy jego zakupie. Można tego dokonać tylko po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem i po uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia zmiany.


III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.


2. Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność systemu zakupu Prezentów wynikłego nie z ich winy i innych czynników niezależnych.


IV. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji Prezentu przez naszą stronę internetową Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.


V. Akceptacja Regulaminu
Zaznaczenie opcji "Przeczytałem i Akceptuję Regulamin" oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.


W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy na info@hotel-tulipan.pl lub uzdrowisko@hotel-tulipan.pl