Subskrypcja

ABC TWOJEGO
ZDROWIA
 » 4. Nasi Seniorzy  » Opieka nad osobą starszą – kilka istotnych refleksji

Opieka nad osobą starszą – kilka istotnych refleksji

Opieka nad osobą starszą to zadanie wielowymiarowe. Wymaga dbałości nie tylko o sferę fizyczną osoby chorej, ale także nad jej komfortem psychicznym. Z tym niestety trudniej, ponieważ często czynności opiekuńcze wymagają tak wielkiego zaangażowania i wysiłku, że nie starcza nam energii na zapewnienie wsparcia psychicznego. Dlatego niezmiernie ważne jest aby sam opiekun dbał o siebie, nie dopuszczając do wyczerpania zasobów siły optymizmu i motywacji…

            Starość jest okresem wyjątkowym w życiu każdego człowieka. Stanowi ona nie lada zadanie dla każdego. Związana jest z licznymi zmianami w sferze funkcjonowania organizmu, ciała i psychiki. Jest czasem z jednej strony bilansu dotychczasowego życia, z drugiej zaś oswajania licznych zmian zachodzących funkcjonowaniu. Dla każdego z nas uzależnienie od pomocy innych osób jest trudne. Utrata sprawności fizycznej lub psychicznej, poczucia stabilności i kontroli nad własnym życiem potrafi diametralnie zmienić nastawienie seniora do otoczenia i bliskich osób. Zdarza się, że takie osoby często buntują się przeciwko zmianom związanym ze swoim wiekiem, szczególnie jeśli nagle dowiadują się o poważnej chorobie. Pojawia się etap zaprzeczenia, zwątpienia, agresji wobec siebie lub innych. Czyli etapy godzenia się z utratą. Dopiero z czasem przychodzi pogodzenie się z losem, przystosowanie do zaistniałej sytuacji, wreszcie poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu.

            Niezależnie od rodzaju zmian powodowanych opieką, które wpływają na funkcjonowanie całego otoczenia, warto dbać o pozytywne nastawienie. Warto dbać o siebie, o wypoczynek i relaks, o przyjemności, udzielać wsparcia samemu sobie. Tylko wtedy będziemy mogli wspierać osobę starszą. Opieka nad chorą osobą wymaga od opiekunów wielkiej cierpliwości i wyrozumiałości. To ciężka sytuacja i niekiedy trudna do zniesienia, szczególnie jeśli choroba dotyka także psychiki seniora. Rodzina musi przeorganizować całe swoje życie, wygospodarować czas potrzebny do opieki nad chorym, nauczyć się, jak go pielęgnować, jak z nim rozmawiać, jak reagować na jego zachowanie.

            Warto dążyć do maksymalnego odciążenia siebie, skorzystania z każdego rodzaju pomocy, wtedy po prostu będziemy mieć więcej siły, a tym samym więcej możliwości towarzyszenia osobie potrzebującej opieki. Warto poprosić o pomoc pozostałych członków rodziny, przyjaciół, dobrych znajomych, bądź też liczyć na wsparcie odpowiednich instytucji, np. pomocy społecznej, czy też znalezionej na własną rękę opiekunki. Popularnym rozwiązaniem jest tzw. model mieszany, w którym przez większość czasu sami troszczymy się o seniora, a co jakiś czas opiekę powierzamy opiekunce zyskując w ten sposób możliwość zajęcia się własnymi sprawami. Pamiętajmy, że dla naszych bliskich obecność obcej osoby w domu może być trudna do przyjęcia – warto na spokojnie wytłumaczyć, jakie pozytywne skutki niesie ze sobą taka decyzja, a także słowo „opiekunka” zastąpić określeniem „pani do pomocy”, które nie budzi negatywnych skojarzeń. Warto w takiej sytuacji poprosić o pomoc specjalistyczną firmę, która zapewni profesjonalną opiekę domową. Taka opiekunka swoim doświadczeniem wesprze rodzinę w trudnej sytuacji i zapewni organizację codziennej opieki.